TitleAuthors
Price Forecast with High-Frequency Finance Data: An Autoregressive Recurrent Neural Network Model with Technical IndicatorsYuechun Gu, Da Yan, Sibo Yan and Zhe Jiang
AliMeKG: Domain Knowledge Graph Construction and Application in E-commerceFenglin Li
Query-aware Tip Generation for Vertical SearchYang Yang, Junmei Hao, Canjia Li, Zili Wang, Jingang Wang, Fuzheng Zhang, Rao Fu, Peixu Hou, Gong Zhang and Zhongyuan Wang
Peer-inspired Student Performance Prediction in Interactive Online Question Pools with Graph Neural NetworkHaotian Li, Huan Wei, Yong Wang, Yangqiu Song and Huamin Qu
EdgeRec: Recommender System on Edge in Mobile TaobaoYu Gong, Ziwen Jiang, Yufei Feng, Binbin Hu, Kaiqi Zhao, Qingwen Liu and Wenwu Ou
MTBRN: Multiplex Target-Behavior Relation Enhanced Network for Click-Through Rate PredictionYufei Feng, Fuyu Lv, Binbin Hu, Fei Sun, Kun Kuang, Yang Liu, Qingwen Liu and Wenwu Ou
Magellan: A Personalized Travel Recommendation System Using Transaction DataKonik Kothari, Dhruv Gelda, Wei Zhang and Hao Yang
Deep Behavior Tracing with Multi-level Temporality Preserved EmbeddingRunze Wu, Hao Deng, Jianrong Tao, Changjie Fan, Qi Liu and Liang Chen
Impression Pacing for Jobs Marketplace at LinkedInSahin Geyik, Luthfur Chowdhury, Florian Raudies, Wen Pu and Jianqiang Shen
Elevated Road Network: a Metric Learning Method for Recognizing Whether a Vehicle is on an Elevated RoadXiaobing Zhang, Hailiang Xu, Jian Yang, Jia Sun, Fan Chen and Leiyun Li
P-Companion: A Principled Framework for Diversified Complementary Product RecommendationJunheng Hao, Tong Zhao, Jin Li, Xin Luna Dong, Christos Faloutsos, Yizhou Sun and Wei Wang
Crime Linkage Based on Textual Hebrew Police Reports Utilizing Behavioral PatternsAdir Solomon, Amit Magen, Simo Hanuna, Mor Kertis, Bracha Shapira and Lior Rokach
Learning Effective Representations for Person-Job Fit by Feature FusionJunshu Jiang, Songyun Ye, Wei Wang, Jingran Xu and Xiaosheng Luo
Match Tracing: A Unified Framework for Real-time Win Prediction and Quantifiable Performance EvaluationKai Wang, Hao Li, Linxia Gong, Jianrong Tao, Runze Wu, Changjie Fan, Liang Chen and Peng Cui
Imbalanced Time Series Classification for Flight Data Analyzing with Nonlinear Granger Causality LearningChenxiao Xu, Hao Huang, Shinjae Yoo, Weizhong Yan, Tianyi Wang and Feng Xue
Expert-in-the-loop AI for Polymer DiscoveryPetar Ristoski, Dmitry Zubarev, Anna Lisa Gentile, Nathaniel Park, Daniel Sanders, Daniel Gruhl, Linda Kato and Steve Welch
Personalized Bundle Recommendation in Online GamesQilin Deng, Kai Wang, Minghao Zhao, Zhene Zou, Runze Wu, Jianrong Tao, Changjie Fan and Liang Chen
Learning to Create Better Ads: Generation and Ranking Approaches for Ad Creative RefinementShaunak Mishra, Manisha Verma, Yichao Zhou, Kapil Thadani and Wei Wang
Efficient Neural Query Auto CompletionSida Wang, Weiwei Guo, Huiji Gao and Bo Long
TwinBERT: Distilling Knowledge to Twin-Structured Compressed BERT Models for Large-Scale RetrievalWenhao Lu, Jian Jiao and Ruofei Zhang
Masked-field Pre-training for User Intent PredictionPeng Wang, Jiang Xu, Chunyi Liu, Hao Feng, Zang Li and Jieping Ye
Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential AdvertisingZhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu and Kun Gai
Loan Default Analysis with Multiplex Graph LearningBinbin Hu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Jingli Fang, Quanhui Jia, Yanming Fang, Quan Yu and Yuan Qi
Personalized Flight Itinerary Ranking at FliggyJinhong Huang, Yang Li, Shan Sun, Bufeng Zhang and Jin Huang
Zero-Shot Heterogeneous Transfer Learning from Recommender Systems to Cold-Start Search RetrievalTao Wu, Ellie Ka-In Chio, Heng-Tze Cheng, Yu Du, Steffen Rendle, Dima Kuzmin, Ritesh Agarwal, Li Zhang, John Anderson, Sarvjeet Singh, Tushar Chandra, Ed Chi, Wen Li, Ankit Kumar, Xiang Ma, Alex Soares, Nitin Jindal and Pei Cao
MiNet: Mixed Interest Network for Cross-Domain Click-Through Rate PredictionWentao Ouyang, Xiuwu Zhang, Lei Zhao, Jinmei Luo, Yu Zhang, Heng Zou, Zhaojie Liu and Yanlong Du
AutoADR: Automatic Model Design for Ad RelevanceYiren Chen, Yaming Yang, Hong Sun, Yujing Wang, Yu Xu, Wei Shen, Rong Zhou, Yunhai Tong, Jing Bai and Ruofei Zhang
Predicting Quality of Automated Welding with Machine Learning and Semantics: A Bosch Case StudyBaifan Zhou, Yulia Svetashova, Seongsu Byeon, Tim Pychynski, Ralf Mikut and Evgeny Kharlamov
Improving Multi-Scenario Learning to Rank in E-commerce by Exploiting Task Relationships in the Label SpacePengcheng Li, Runze Li, Qing Da, An-Xiang Zeng and Lijun Zhang
BotSpot:A Hybrid Learning Framework to Uncover Bot Install Fraud in Mobile AdvertisingTianjun Yao, Qing Li, Shangsong Liang and Yadong Zhu
Who is Delivering My Food? Detecting Food Delivery Abusers using Variational Reward Inference NetworksDaeyoung Yoon and Simon Woo
Spending Money Wisely: Online Electronic Coupon Allocation based on Real-Time User Intent DetectionLiangwei Li, Liucheng Sun, Chenwei Weng, Chengfu Huo and Weijun Ren
Two-Stage Audience Expansion for Financial Targeting in MarketingZhining Liu, Xiaofan Niu, Chenyi Zhuang, Yize Tan, Yixiang Mu, Jinjie Gu and Guannan Zhang
aDMSCN: A Novel Perspective for User Intent Prediction in Customer Service BotsKuan Xu, Chilin Fu, Xiaolu Zhang, Cen Chen, Ya-Lin Zhang, Wenge Rong, Jun Zhou, Xiaolong Li and Yu Qiao
Category-aware Graph Neural Networks for Improving E-Commerce Review Helpfulness PredictionXiaoru Qu, Zhao Li, Jialin Wang, Zhipeng Zhang, Pengcheng Zou, Junxiao Jiang, Jiaming Huang, Rong Xiao, Ji Zhang and Jun Gao
Graph Neural Network for Tag Ranking in Tag-enhanced Video RecommendationQi Liu, Ruobing Xie, Lei Chen, Shukai Liu, Ke Tu, Peng Cui, Bo Zhang and Leyu Lin
You Are How You Use: Catching Gas Theft Suspects among Diverse Restaurant UsersXiaodu Yang, Xiuwen Yi, Shun Chen, Sijie Ruan, Junbo Zhang, Yu Zheng and Tianrui Li
Learning to Profile: User Meta-Profile Network for Few-Shot LearningHao Gong, Qifang Zhao, Tianyu Li, Derek Cho and Duykhuong Nguyen
Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-through Rate PredictionQi Pi, Xiaoqiang Zhu, Guorui Zhou, Yujing Zhang, Zhe Wang, Lejian Ren, Ying Fan and Kun Gai
Learning to Rank in the Position Based Model with Bandit FeedbackBeyza Ermis, Patrick Ernst, Yannik Stein and Giovanni Zappella
Decoupled Graph Convolution Network for Inferring Substitutable and Complementary ItemsYiding Liu, Yulong Gu, Zhuoye Ding, Junchao Gao, Ziyi Guo, Yongjun Bao and Weipeng Yan
A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and SatisfactionLiyi Guo, Rui Lu, Haoqi Zhang, Junqi Jin, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Jin Li, Haiyang Xu, Han Li, Wenkai Lu, Jian Xu and Kun Gai
Deep Multifaceted Transformers for Multi-objective Ranking in Large-Scale E-commerce Recommender SystemsYulong Gu, Zhuoye Ding, Shuaiqiang Wang, Lixin Zou, Yiding Liu and Dawei Yin
Community Mitigation: A Data-driven System for COVID-19 Risk Assessment in a Hierarchical MannerYanfang Ye, Yujie Fan, Shifu Hou, Yiming Zhang, Yiyue Qian, Shiyu Sun, Qian Peng, Mingxuan Ju, Wei Song and Kenneth Loparo
Continuous Improvement of Medical Diagnostic Systems with Large Scale Patient Vignette SimulationSuhrid Satyal, Nick Fletcher and Shameek Ghosh
Learning to Build User-tag Profile in Recommendation SystemSu Yan, Xin Chen, Ran Huo, Xu Zhang and Leyu Lin
Relevance Ranking for Realtime Tweet SearchYan Xia, Yu Sun, Tian Wang, Juan Manuel Caicedo Carvajal, Jinliang Fan, Bhargav Mangipudi, Lisa Huang and Yatharth Saraf
ITAD: Integrative Tensor-based Anomaly Detection System for Reducing False Postives of Satellite SystemsYoujin Shin, Sangyup Lee, Shahroz Tariq, Myeong Shin Lee, Okchul Jung, Daewon Chung and Simon Woo
GraphSAIL: Graph Structure Aware Incremental Learning for Recommender SystemsYishi Xu, Yingxue Zhang, Wei Guo, Huifeng Guo, Ruiming Tang and Mark Coates
Efficiently Training Intelligible Models for Global ExplanationsYin Lou, Yongliang Wang, Shiwei Liang and Yang Dong
Fusing Global Domain Information and Local Semantic Information to Classify Financial DocumentsMengzhen Fan, Dawei Cheng, Fangzhou Yang, Yifeng Luo, Siqiang Luo, Weining Qian and Aoying Zhou
Multi-Channel Sellers Traffic Allocation in Large-scale E-commerce PromotionShen Xin, Yizhou Ye, Martin Ester, Cheng Long, Jie Zhang, Zhao Li, Kaiying Yuan and Yanghua Li
U-rank: Utility-oriented Learning to Rank with Implicit FeedbackXinyi Dai, Jiawei Hou, Qing Liu, Yunjia Xi, Ruiming Tang, Weinan Zhang, Xiuqiang He, Jun Wang and Yong Yu
Ensembled CTR Prediction via Knowledge DistillationJieming Zhu, Jinyang Liu, Weiqi Li, Jincai Lai, Xiuqiang He, Liang Chen and Zibin Zheng
ART (Attractive Recommendation Tailor): How the Diversity of Product Recommendations Affects Customer Purchase Preference in Fashion Industry?Hyokmin Kwon, Jaeho Han and Kyungsik Han
Generating Full Spatiotemporal Vehicular Paths: A Data Fusion ApproachNan Xiao, Nan Hu, Liang Yu and Cheng Long
The Utility of Context When Extracting Entities From Legal DocumentsJonathan Donnelly and Adam Roegiest
Ranking User Attributes for Fast Candidate Selection in Recommendation SystemsHuichao Xue
DeText: A Deep Text Ranking Framework at LinkedInWeiwei Guo, Xiaowei Liu, Sida Wang, Huiji Gao, Ananth Sankar, Zimeng Yang, Qi Guo, Liang Zhang, Bo Long, Bee-Chung Chen and Deepak Agarwal
AGATHA: Automatic Graph mining And Transformer based Hypothesis generation ApproachJustin Sybrandt, Ilya Tyagin, Michael Shtutman and Ilya Safro
Fine-Tuned Compressed Representations of Vessel TrajectoriesGiannis Fikioris, Kostas Patroumpas, Alexander Artikis, Georgios Paliouras and Manolis Pitsikalis
An extensive investigation on Machine Learning techniques for apnea screeningJose Fernando Rodrigues Jr., Jean-Louis Pepin, Lorraine Goeuriot and Sihem Amer-Yahia
Incorporating User Feedback into Sequence to Sequence Model TrainingMichaeel Kazi, Weiwei Guo, Huiji Gao and Bo Long
Intent-Driven Similarity in E-Commerce ListingsGilad Fuchs, Yoni Acriche, Idan Hasson and Pavel Petrov
Bid Shading in The Brave New World of First-Price AuctionsDjordje Gligorijevic, Tian Zhou, Bharatbhushan Shetty, Brendan Kitts, Shengjun Pan, Junwei Pan and Aaron Flores
Prospective Modeling of Users for Online Display Advertising via Deep Time-Aware ModelDjordje Gligorijevic, Jelena Gligorijevic and Aaron Flores
Personalizing Natural Language Understanding using Multi-armed Bandits and Implicit FeedbackFabian Moerchen, Patrick Ernst and Giovanni Zappella
Detection of Novel Social Bots by Ensembles of Specialized ClassifiersMohsen Sayyadiharikandeh, Onur Varol, Kaicheng Yang, Alessandro Flammini and Filippo Menczer
Learning Formatting Style Transfer and Structure Extraction for Spreadsheet Tables with a Hybrid Neural Network ArchitectureHaoyu Dong, Jiong Yang, Shi Han and Dongmei Zhang
Helix: DGA Domain Embeddings for Tracking and Exploring BotnetsLior Sidi, Yisroel Mirsky, Asaf Nadler, Yuval Elovici and Asaf Shabtai
FairScale: A Scalable Framework for Measuring Fairness in AI ApplicationsSriram Vasudevan and Krishnaram Kenthapadi
A Joint Inverse Reinforcement Learning and Deep Learning Model for Drivers’ Behavioral PredictionGuojun Wu, Yanhua Li, Shikai Luo, Ge Song, Qichao Wang, Jing He, Jieping Ye, Xiaohu Qie and Hongtu Zhu
Query Understanding for Surfacing Underserved Music ContentFederico Tomasi, Rishabh Mehrotra, Aasish Pappu, Judith Bütepage, Brian Brost, Hugo Galvão and Mounia Lalmas-Roelleke